Netwerkbeheer en onderhoud
Netwerkbeheer richt zich op een beheersbaar netwerk en automatisering waarbij de improductieve uren tot een minimum worden beperkt, zodat uw medewerkers zich kunnen bezighouden met de core business, de zaken waar het werkelijk om draait. In uw geval zijn dat dus de klant, zijn auto en/of truck.

Een auto heeft regelmatig onderhoud nodig. Dat is preventief. Het is geen garantie voor probleemloos rijden. De conditie van het voertuig en het rijgedrag van de bestuurder tellen ook mee.

Met systeembeheer is dat niet anders. Van invloed zijn de conditie van de hardware, de omgang van de gebruiker met de hardware en het kennisniveau van de gebruiker. Je kunt de continuīteit van de onderneming waarborgen door de systemen te beveiligen en te optimaliseren. Daarnaast is het belangrijk te adviseren in (nieuwe) systeemtechnieken en opleidingen.

Onze overeenkomsten kunnen bestaan uit:

ˇ         een tijdens openingstijden bereikbare helpdesk;

ˇ         binnen 4 uur assistentie bij server of netwerk uitval;

ˇ         per dealer / vestiging een elektronische melding database op internet

ˇ         regelmatige controle op back-up procedure en testen op goede werking;

ˇ         regelmatige controle op up-to-date werkend virusprotectie programma;

ˇ         nalopen van de log files op de server;

ˇ         user beheer op de server (naam wijzigingen, autorisatie en login scrips);

ˇ         schonen, testen en optimaliseren (tuning) van de server;

ˇ         indien beschikbaar, update van drivers voor de server en netwerkcomponenten;

ˇ         up-to-date houden van alle gelegaliseerde Microsoft producten;

ˇ         controleren op goede werking van randapparatuur gekoppeld aan het net;

ˇ         beheren en optimaliseren van database programma's zoals Sybase, Oracle;

ˇ         Het aanleggen en bijhouden van een netwerkadministratie;

N.B. Voor server staat PC indien er geen netwerk aanwezig is.

 Lees verder over:

Consultancy

Systeem- en applicatiebeheer

Elektronische melding formulier

Feedback formulier

(terug naar de introductiepagina)